Niekoľko častých mýtov pre vytvorenie web stránky

Posted by

Množstvo ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov plánujú zaoberať vytvorením web stránky sa domnievajú, že ide v podstate o jednoduchý proces aký dokáže plne zastrešiť jeden človek. Možno áno, avšak výsledok takéhoto vytvorenia web stránky s najväčšou pravdepodobnosťou nebude pre daný trh ničím prínosný a jeho životnosť bude len krátkodobá. Vytvorenie web stránky je celkom určite komplexný proces a pozostáva z celej škály činností akými sú prieskum trhu, návrh dizajnu webu, napísanie kódu, tvorba textu, spustenie webu a mnohé iné. Pokiaľ je navyše web stránka vytvorená pre obchodnú spoločnosť, je nutné vo veľkej miere poznať požiadavky jednotlivých zákazníkov a celé prostredie šiť na mieru každému z nich.  

Vytvorenie web stránky a čo je dôležité pre dosiahnutie úspechu 

Vytvorenie web stránky krok po kroku
Vytváranie web stránky má svoje postupy

Ďalším mýtom typickým pre túto oblasť je, že niektorí záujemcovia o novú web stránku ignorujú dôležitosť kľúčových slov. Domnievajú sa teda, že web stránku je potrebné vytvoriť a rýchlo ju dať na internet, aby mohla produkovať zisky. Našťastie to takto nefunguje a analýza kľúčových slov hrá významnú úlohu pri vytvorení web stránky. Rýchlosť súvisí aj s nesprávnou domnienkou, že web na vysokej úrovni možno vytvoriť do 24 hodín. Na dobré a kvalitné veci je však treba čakať a nič nepríde len tak zo dňa na deň. Ak necháte vytvorenie web stránky na externý subjekt a ten vám sľúbi lehotu 1 deň, prinajmenšom je to podozrivé a kvalita celého webu tak bude diskutabilná. Cena je pri tvorbe webu tým aspektom, ktorý rozdeľuje záujemcov stránku na 2 tábory. Jedni tlačia na cenu až príliš a za ideálne si zvolia riešenie s najnižšou cenou. Druhá skupina vie, že ako luxusne auto nie je možné kúpiť za 10.000 eur, tak ani kvalitné vytvorenie web stránky nemôže stáť zopár desiatok eur. Podobne to však je aj s každým iným tovarom či službou. Pri nižšej cene sa však vystavujete riziku, že web nebude vytvorený kvalitne a po pár týždňoch tak budete nútení aj tak podstúpiť jeho prestavanie. Cena by teda nemala byť jediným parametrom rozhodovania a nutné je posúdiť aj skúsenosti konkrétnej spoločnosti, vrátane ich referencií a predošlých aktivít.  

S tvorbou web stránky vám môže pomôcť aj odborník, pre viac informácií kliknite na https://www.webest.sk/.