Winners Group, finančný partner

Posted by

Finančný trh predstavuje jeden z najdôležitejších trhov každej správne fungujúcej národnej ekonomiky. Termín finančný trh bol po prvýkrát použitý na území Spojených štátov v roku 1990, kedy bol vydaný zákon, ktorý umožňoval zlúčenie rozličných druhov firiem, ktoré v tom čase v USA poskytovali služby prevažne vo finančnej sfére. Finančný trh okrem toho, že je pre ekonomiku dôležitý, predstavuje aj trh univerzálny – produkty finančného trhu sú využiteľné v akejkoľvek sfére a presne nešpecifikuje, kto môže a kto nemôže tieto produkty využívať.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financePoskytovanie a využívanie finančných služieb nie je v rozvinutých trhových ekonomikách žiadnou neznámou. Na jednej strane stoja klienti, ktorí potrebujú využiť určitú finančnú službu, ktorá je poskytovaná druhou stranou – finančnou inštitúciou. Takou spoločnosťou je aj winners group, ktorá má za sebou už niekoľkoročnú históriu pôsobenia na trhu. Spoločnosť Winners Group predstavuje špecialistu na poskytovanie komplexných finančných služieb, čo znamená, že sa nešpecializuje len na jednu oblasť, ale pokrýva viacero finančných oblastí. Spoločnosť Winners Group sa špecializuje na štyri základné oblasti – hypotekárna oblasť, oblasť poisťovacia, lízingová činnosť a oblasť poskytovania realitných služieb. Spoločnosť Winners Group funguje na báze finančného poradenstva a finančného sprostredkovania. To znamená, že nie je priamym poskytovateľom finančných nástrojov, na základe dôkladnej analýzy a vyhodnotenia potrieb klienta sú klientovi odporúčané konkrétne finančné nástroje rozličných finančných inštitúcii, ktoré sú preňho najvýhodnejšie. Winners Group spolupracuje s viacerými finančnými inštitúciami, preto sa klient nemusí obávať, že mu bude finančný produkt odporučený na základe preferencií, ale bude mať na výber z viacerých možností. Klientovi je predkladaná analýza a zoznam produktov, ktoré sú preňho najvýhodnejšie a on sám sa rozhodne, ktorý finančný produkt sa mu javí ako najvýhodnejší a ktorý sa rozhodne použiť.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt financeVýhodou finančných sprostredkovateľov je to, že dokáže na trh pretlačiť aj menšiu finančnú inštitúciu. Podmienkou však je, aby fungovali v partnerskom vzťahu. Každá finančná inštitúcia začínala ako malá finančná skupina, ktorá si neskôr vydobyla svoje dominantné postavenie na trhu. Dôležité však je, aby boli aj menšie finančné inštitúcie dostatočne motivované a dokázali prinášať inovatívne riešenia pre svojich klientov.

Finanční sprostredkovatelia sú teda prospešní nielen pre svojich klientov, ale aj pre partnerské spoločnosti. Klientom poskytujú finančné riešenia, svojim partnerom pomáhajú jednoduchšie sa udržať na trhu. Klientov tiež spoločnosť prevádza celým procesom k získaniu finančného produktu. Záujem o klienta nekončí po podpise zmluvy, spolupráca pretrváva aj naďalej. Hlavným cieľom každého finančného sprostredkovateľa je poskytnúť klientovi čo najlepšie riešenie. A presne takými sú aj finanční sprostredkovatelia spoločnosti Winners Group.