Aké sú základné povinnosti zamestnávateľa voči jeho zamestnancom?

Posted by

Ak sa človeku v podnikaní darí, pravdepodobne skôr či neskôr sa jeho tím rozrastie. Avšak s rozrastajúcim sa tímom sa pridávajú aj povinnosti, ktoré je povinný zamestnávateľ za svojich zamestnancov vykonať. Za dôležitú časť sa považujú mzdy, nakoľko to je protislužba, ktorú dáva zamestnávateľ zamestnancovi za jeho odvedenú prácu. Aj keď hrubá mzda predstavuje to, čo zamestnanec zarobí, od hrubej mzdy sa ešte odpočítava mnoho nákladov, ktoré do značnej miery ovplyvňujú výšku čistej mzdy, ktorú reálne zamestnanec dostane. Spracovanie miezd a mzdová agenda cena predstavuje dôležitú časť pre každý podnikateľský subjekt. 

Čo je pri spracovaní miezd dôležité a na čo si treba dať pozor?

Spracovanie miezd a mzdová agenda cena a iné náležitosti
Odborníci na spracovanie miezd a mzdovej agendy

Mzdová problematika je nielen rozsiahla, ale tiež aj pokrýva širokú oblasť. A ak sú mzdy spracované nesprávne, prináša to so sebou celú radu problémov. Mzdy by mali byť spracované načas, správne a úplne. Je možné ich viesť dvoma spôsobmi, a to externe alebo interne. Outsourcing miezd je v praxi pomerne častou záležitosťou. Oplatí sa hlavne vtedy, ak podnikateľ začína podnikať. Nová spoločnosť bude prijímať aj nových zamestnancov, pričom dôležité je, aby mali načas vyplnené všetky tlačivá. Ďalším prípadom z praxe je aj to, že spoločnosť síce má svoju zodpovednú mzdárku, tá však napríklad odchádza na materskú dovolenku a niekoľko rokov sa pravdepodobne na svojej pozícií neobjaví. V takomto prípade je lepšie mzdy outsourcovať spoločnosti, ktorá pre vás toto časové obdobie vykryje. Oplatí sa to aj v prípade riadiacich pracovníkov, ktorí si dokázali mzdy spracovať interne. Avšak človek musí mať dostatok vedomostí, aby boli mzdy vypočítané správne. Ak máte na starosti aj iné veci, je viac ako pravdepodobné, že sa na mzdy plne nesústredíte a časom vám začnú chodiť sťažnosti. Chyby sa bežne dejú, dôležité je však ustriehnúť ich primeraný počet.

Aké sú náklady na interné a externé spracovanie miezd?

Ak sa rozhodnete pre mzdy viesť interne, budete pravdepodobne potrebovať do počiatočných nákladov započítať aj pracovné miesto pre osobu, ktorá vám ich bude vykonávať, mesačné náklady na mzdu pre túto osobu a takisto aj náklady, ktoré sa vzťahujú k mzdovému softwaru. Ak sa rozhodnete pre externé spracovanie miezd, ušetríte, nakoľko budete potrebovať len zadať údaje o vašich zamestnancov externej spoločnosti a do mesačných nákladov spadajú len tie, ktoré sa týkajú priameho výpočtu mzdy. Ak vás táto problematika zaujíma, navštívte stránku https://www.easystart.sk.