Moderné krby potrebujú pravidelnú odbornú revíziu

Posted by

Každý krb, ktorý je súčasťou rodinného domu potrebuje revíziu, teda revíznu správu. Bez takejto správy nie je možné skolaudovať rodinný dom, alebo teda v prípade dodatočnej stavby komína s krbom, samotné moderne krby s komínom. Revízna správa totižto hovorí o tom, či je komín a krb bezpečný na používanie a správne zrealizovaný. Pozrime sa spoločne na to, čo budete potrebovať k tomu, aby ste dostali pečiatku na uvedenie do prevádzky.

K úspešnej revízii krok za krokom

Cenovo dostupné moderne krby
Cena moderných krbov závisí od veľkosti a použitých materiálov

V prvom rade, je potrebné si nájsť firmu, ktorá realizuje moderné krby, a teda aj krb, o ktorý máte záujem a zároveň aj komín.. Keď vám firma zrealizuje krb a komín,, je potrebné si nájsť kvalitnú spoločnosť, ktorá vykonáva revízie komínov. Dávajte si pozor, pretože nie každá firma, ktorá vykonáva revízie je aj kvalitnou firmou, a pri revízii je naozaj veľmi dôležité, aby ste mali všetko presne podľa noriem. Ak ste našli kvalitnú firmu, ktorá vykonáva revízie, ozvite sa im a dohodnite si termín. V prípade, že vám komín a krb realizovala skúsená a kvalitná firma, ktorá realizuje moderné krby už nejaké to obdobie, nemusíte sa obávať toho, že by váš krb neprešiel revíziou, avšak môže sa stať, že chybu spraví iná firma, ktorá vám realizuje iné práce. Zamestnanec firmy, ktorého ste si vybrali sa dostaví na určené miesto a skontroluje všetko potrebné. Vy si k jeho návšteve nachystajte certifikáty od komínu aj od krbu, aby vám mohol vypísať štítok, ktorý je potrebný pre samotnú kolaudáciu. Ak máte všetko v poriadku, potom vám dá revízny technik pečiatku a váš komín, či moderný krb je vhodný a pripravený na kúrenie a zároveň aj na kolaudáciu. Ak máte záujem o moderné krby, potom sa obráťte na https://www.naj-krby.sk/.

Čomu sa vyhnúť aby nebola revízia neúspešná?

Ak príde revízny technik a zistí drobné nedostatky, dá vám čas na ich odstránenie, avšak ak sú nedostatky veľké, potom bude hodnotenie vášho komínu ako neprospešné a teda váš komín revíziou neprejde. Ako sme už spomenuli vyššie, moderné krby realizované kvalitnými spoločnosťami nemajú problém prejsť revíziou, avšak, môže sa stať, že iná firma, ktorá vykonáva inú prácu, môže spraviť chybu, ktorá vám pri revízii môže poškodiť. Napríklad pri striekanej izolácii sa môže stať, že sa dostane na komín pur pena, ktorá nemá čo na komíne robiť, alebo vstavaná skriňa okolo komína sa ho dotýka a to tiež nie je v poriadku a podobne. Presne takýmto veciam je treba sa vyhnúť pred revíziou komína.