Neurológia Bratislava a ako prebieha prvá návšteva tohto špecialistu?

Posted by

Ako každý špecialista aj Neurológia Bratislava má svoje rôzne postupy a metódy, ktoré využívajú pri stanovovaní diagnózy. Možno ste práve v situácii, kedy vás čaká návštevu v ambulancii neurológie Bratislava a máte isté obavy z toho, že neviete čo všetko vás tam čaká. Nevedomosť človeka zbytočne vystresuje, a tak vám povieme s čím sa tu stretnete. Neurologia Bratislava má určité postupy vyšetrení, ktorými prechádza každý jeden pacient. Povieme si o celom procese vyšetrenia viac, a tak vás u neho nič neprekvapí. 

Neurológia Bratislava a prvé vyšetrenie 

Neurologia Bratislava a nasadenie liečby
Diagnóza na neurológii v Bratislave

Ešte pred samotným objednaním sa v ambulancii neurológie Bratislava je potrebné navštíviť svojho obvodného lekára a vyžiadať si jeho odporúčanie na vyšetrenie. Ako aj iné ambulancia aj neurológia Bratislava vyžaduje, aby ste pri prvej návšteve priniesli nielen odporúčanie, ale aj kartičku poistenca a zdravotnú kartu. Po vstupe do ordinácie vás čaká ako prvé vstupná anamnéza. Anamnéza pozostáva zo súboru rôznych otázok, ktoré jednoducho dopomôžu lekárovi neurológovi presnejšie stanoviť vašu možnú diagnózu. Lekár sa bude pýtať na lieky, ktoré užívate a na diagnózy, ktoré už máte stanovené. Ďalej ho bude zaujímať aj rodinná anamnéza, pripravte si zoznam zdravotných problémov, ktoré trápia vašich pokrvných príbuzných. Nevyhnete sa ani otázkam o cestovaní, možné diagnózy môžu mať súvis s návštevou exotickej destinácie. Ako posledné začnete hovoriť o problémoch, ktoré vás do ordinácie neurológa Bratislava priviedli. Je dôležité dopodrobna opísať vaše problémy. Mali by ste vedieť kedy presne začali, aký je charakter bolesti a pri akých činnostiach sa to zhoršuje alebo zlepšuje. Keď sú všetky otázky zodpovedané prebehne samotné neurologické vyšetrenie. Lekár k tomuto vyšetreniu využíva rôzne nástroje, nezľaknite sa. Určite sa stretnete s reflexným kladivkom, vatou, špendlíkom, špachtľou aj baterkou. Všetky tieto nástroje mu pomáhajú pri stanovení diagnózy. Určite vás požiada, aby ste sa postavili a prešli po ambulancii neurológie Bratislava. Pritom si dôkladne všíma vaše držanie tela, váš postoj, ako udržiavate rovnováhu, výraz vašej tváre a orientáciu v priestore. Ak vás téma zaujala a chcete sa o neurológii dozvedieť bližšie informácie neváhajte a kliknite na webovú stránku https://hippokrates.sk/, kde nájdete všetko potrebné.