Pracovná prilba chráni naše zdravie a o bezpečnosť sa starajú viaceré prvky

Posted by

Pracovná prilba je jednou zo základných častí pracovného odevu a doplnkov, ktoré sa starajú o našu bezpečnosť pri práci. Pracovná prilba ochraňuje našu hlavu pred viacerými neželanými situáciami a medzi tie radíme napr. náš pád na zem, pád rôznych predmetov z výšky, náraz hlavy na niektorý z nebezpečných predmetov a iné situácie, ktoré môžu poškodiť naše zdravie a vyradiť nás tak z pracovného života. Nosenie pracovnej prilby je absolútnou nevyhnutnosťou pri prácach v stavebníctve, vo výškach a všade tam, kde existuje vyššie riziko poranenia hlavy a tváre. Pri výbere pracovnej prilby sa teda rozhodne nezaoberajte len cenou a svoju pozornosť upriamte na jednotlivé bezpečnostné prvky a normy, ktoré daný model spĺňa.  

Pracovná prilba musí byť bezpečnou a rozhodovanie určite nezanedbajte

Pracovná prilba aj na vašu hlavu
Výber pracovnej prilby na stavbu

Ak vezmeme do úvahy fakt, že pracovnú prilbu máme na hlave celú pracovnú zmenu, tak jednou z jej najdôležitejších vlastností je nízka hmotnosť. Ak by sme totižto mali celý deň nosiť ťažkú prilbu tak, jej vyššia hmotnosť by mohla celkom iste vplývať na náš komfort a po čase by nám zrejme začala spôsobovať zdravotné problémy. Jednou z hlavných funkcií prilby je tlmiť nárazy hlavy na určitú plochu a tiež tlmiť nárazy padajúcich predmetov. Nie nadarmo má pracovná prilba okrúhly tvar a vďaka nemu dokáže odraziť padajúce predmety z výšok tak, aby hlave nespôsobili vážnejšie zranenia. V štandardných pracovných podmienkach je rozpätie vhodných teplôt na použitie pracovnej prilby nepodstatným. Ak je však aktivita, pri ktorej ju budeme nosiť, vykonávaná v extrémnom prostredí, tak by sme si toto rozpätie mali celkom určite všímať. Na trhu sú dostupné modely so šiltom i bez neho. Tento parameter je výlučne otázkou vlastného vkusu a podmienok v akých budete prilbu nosiť. Existuje však určité percento rizikových situácií, pred ktorých následkami vás dokáže práve tento šilt ochrániť a poskytnúť tak dodatočnú ochranu tváre. Voľba prilby so šiltom je teda celkom určite tou správnou voľbou. Dôležitým je taktiež komfort, ktorý musí prilba svojmu majiteľovi poskytovať a počas práce by ho nemala obmedzovať v nejakom pohybe a na hlave musí dokonale sedieť. Kvalitné pracovné pomôcky nájdete na webovej stránke https://ardonsafety.sk.