Transplantácia rohovky a jej príčiny

Posted by

Dopyt po transplantácii rohovky sa celosvetovo výrazne zvýšil, čo poukazuje na obrovskú výzvu v oblasti zdravotnej starostlivosti. Transplantacia rohovky je postup nahradenia poškodenej alebo chorej rohovky darovaným tkanivom rohovky s cieľom obnoviť videnie alebo znížiť bolesť oka. K rastúcemu celosvetovému dopytu po týchto transplantáciách prispelo mnoho faktorov. Vysoký výskyt ochorení rohovky, ako je keratokonus, Fuchsova dystrofia a zjazvenie rohovky spôsobené infekciami, ako je trachóm, si vyžaduje transplantáciu rohovky. Okrem toho zvýšený výskyt poranení oka a infekcií tiež výrazne zvyšuje potrebu tejto operácie. Dopyt sa zvýšil aj v dôsledku starnutia populácie na celom svete, keďže ochorenia súvisiace s vekom vrátane degeneratívnych porúch rohovky sú medzi staršími ľuďmi veľmi rozšírené. Okrem toho sa vďaka pokroku v chirurgických technikách a lepším výsledkom stala transplantácia rohovky výhodnejšou možnosťou liečby. Napriek rastúcemu dopytu však existuje zjavný deficit v dostupnosti transplantovateľného tkaniva rohovky, a to najmä v dôsledku nedostatočnej miery darcovstva a neefektívnych distribučných systémov. Táto kríza zdôrazňuje naliehavú potrebu inovatívnych stratégií na zvýšenie darcovstva rohovky a zlepšenie globálneho systému transplantácie rohovky. Tento život meniaci zákrok nielenže obnovuje zrak, ale ponúka aj druhú šancu na kvalitný život pre tých, ktorí trpia vyčerpávajúcimi ochoreniami alebo stavmi rohovky.

Pokroky v technikách transplantácie rohovky

7 TYPES OF EYE SURGERY | Magrabi Hospitals

Analýza najnovších chirurgických techník a technológií používaných pri transplantácii rohovky. Pokroky v technikách transplantácie rohovky spôsobili v priebehu rokov revolúciu v oblasti očných operácií a poskytli nádej pacientom s vážnymi ochoreniami rohovky. Najnovšie chirurgické techniky, ako napríklad penetrujúca keratoplastika (PK) a endotelová keratoplastika (EK) vrátane automatickej endotelovej keratoplastiky s Descemetovým prúžkom (DSAEK) a endotelovej keratoplastiky s Descemetovou membránou (DMEK), zamerané na obnovu poškodeného endotelu rohovky, významne prispievajú k lepším vizuálnym výsledkom a kratšej dobe zotavovania. DSAEK a DMEK sa stali výhodnejšími, pretože zahŕňajú výmenu iba chorej vrstvy rohovky, čím sa minimalizuje riziko odmietnutia transplantátu, astigmatizmu a pooperačných komplikácií. Za zmienku stojí aj príchod bioinžinierskych rohoviek, ktoré sú navrhnuté tak, aby zmiernili rastúci rozdiel medzi dopytom a ponukou darcovských rohoviek. Popri operáciách poskytuje technológia femtosekundového lasera presné rezy a uľahčuje a urýchľuje šitie. Okrem toho sa zavedením moderných imunosupresívnych liekov znížila miera odmietnutia transplantátu. Sieťovanie rohovky, technika využívajúca UV svetlo a fotosenzibilizátor na posilnenie chemických väzieb v rohovke, ďalej rozšírila rozsah transplantácie rohovky, konkrétne pri liečbe ochorení, ako je keratokonus. Záverom možno konštatovať, že vývoj v technikách transplantácie rohovky umožnil zníženie komplikácií a zlepšenie pooperačnej zrakovej ostrosti, čím sa zvýšila kvalita života pacientov.