Co je cash flow a proč je důležitý?

Posted by

Aby vaše podnikání bylo co nejzdravější a prosperující, musíte neustále hlídat zisk, peněžní toky, tzv. cash flow. Zisk a cash flow jsou velmi důležité pro podnikání, avšak rozdíly mezi nimi. Víte? Pokud ne, my vám přiblížíme rozdíl mezi ziskem a cashflow. Cash flow jsou peníze, které proudí z a do vaší firmy – odtud pochází i jejich název. Pozitivní hotovostní tok, tedy pozitivní cash flow, znamená, že do podnikání přichází více peněz jak odchází. Při určování výkonnosti vašeho podnikání je to stejně důležité jako zisk. Nezapomínejte, že můžete mít vysoký celkový zisk, ale pokud je hotovostní tok nízký, stále můžete čelit problémům, jako jsou nadměrné výdaje. Některé podniky mají tendenci vyžadovat více hotovosti na nákup akcií, přijímání zaměstnanců, takže je nezbytné dávat pozor na hotovost a hotovostní tok. Zisk je množství peněz, které dostaneme, pokud odečteme celkové náklady od výnosů. Je zřejmě, že čím vyšší číslo, tím lépe. Pokud náklady převyšují nad zisky, podnik je ve ztrátě a nachází se ve finančních problémech.

Dělejte lepší plány a rozhodnutí

Cash flow je důležitý
Plánování a cash flow

Díky přesnému výkazu cash flow budete vědět přesný objem prostředků, které máte v daném okamžiku k dispozici. Je to nezbytné, protože všechny vaše plány a rozhodnutí musí být přesně informacemi. Pokud nebudete pečlivě řídit své cash flow, mohli byste udělat špatné rozhodnutí, které by ohrozily vaše podnikání. Můžete mít pocit, že vaše podnikání je v silné pozici, ale výkaz cash flow by mohl ukázat, že v daném měsíci do podnikání nepřichází hodně peněz. Může to být proto, že jste nevystavili faktury klientem. Ať už je důvod jakýkoliv, s aktualizovaným výkazem hotovostních toků budete vědět, že v té době nebudete dělat žádné významné nákupy.

Pochopte, kam utrácíte peníze

Efektivní spravujte své hotovostní toky a lépe pochopíte, kde v současnosti utrácíte své peníze, co není uvedeno ve výkazu zisků a ztrát. Je důležité vědět, kam směřují peníze, které utratíte a proč. Není vždy snadné vidět výdaje černobíle, a proto je tak důležité efektivně řídit své cash flow. Možná budete vědět identifikovat oblasti podnikání, ve kterých můžete snížit náklady. Sledování cash flow vaší firmy nemusí být bolestí hlavy. K dispozici jsou nástroje a řešení, které vám mohou pomoci spravovat vaše finance a dělat inteligentnější rozhodnutí. Pokud se chcete dozvědět více, navštivte stránky https://cashbot.cz/.