Historie elektromotorů a jejich současnost

Posted by

Některá zařízení, které jsou součástí našich životů si zaslouží pozornost. A to jednak z toho důvodu, že nám poskytují toho hodně, avšak není o nich toho známého až tolik. Takové zařízení se sice do společnosti dostali, ne každý však měl příležitost se se zařízením seznámit. Takovým zařízením jsou například i elektromotory, které nám život usnadňují ve více směrech. Víte, jaká je jejich historie, což stálo za jejich vznikem a proč jsou take oblíbené i v současnosti?

Elektromotory a jejich minulost

Elektromotory kdysi a dnes
Historie elektromotorů a karburátorů

Za rozvojem elektromotorů stojí mnoho významných lidí. Za prvním elektromotorem, který spatřil světlo světa stojí Galileo Ferraris, který již v 18. století dokázal vynalézt první střídavý proudový elektromotor. Ještě několik let po jeho objevení se však zabýval jeho činností a už po pár letech se mu podařilo zlepšit jeho design a pokročilejší nastavení. Za rozvojem elektromotorů se podepsal i Nikola Tesla, který také v 18. století získal patent na svůj první indukční motor. Vymyslel několik patentů, které sklidily velký úspěch. Jedním takovým byl i synchrónní motor, který byl charakteristický krátkým vinutím a rotorem. Posledním úspěšným člověkem, který se podílel na objevení elektromotoru byl B.G.Lamme, kterému se podařilo vyvinout rotující navíjecí motor.

Současnost elektromotorů

Elektromotory představují zařízení, které lidstvu značně usnadňují život a současně i práci. Do stavu, v jakém se nacházejí dnes se dostali díky rokem a úspěšným objevitelem, kteří se podepsali na jejich rozvoji. Elektromotory se v současnosti vyrábějí ve dvou základních konfiguracích pólů magnetického pole. Jedná se konkrétně o konfiguraci s vyvýšenými a konfiguraci s nevyvýšenými póly. Na trhu najdeme i motory, které mají své vlastní vodiče. Takové motory se skládají z kovu, který je hrubší. Může se jednat například o tyče nebo o plechy z kovu, z mědi nebo z hliníku. Taková zařízení jsou nejčastěji poháněny elektromagnetickou indukcí.

Výběr vhodného elektromotoru

O tom, že výběr elektromotoru je občas náročný asi netřeba říkat ani těm, kteří se v těchto speciálních konstrukcích skutečně vyznají. Pokud si chcete vybrat správně, měli byste znát alespoň základní parametry, kterými je požadovaný výkon elektromotoru, otáčky a použití – na co vše se bude elektromotor používat? Pokud vás problematika elektromotorů zajímá a chtěli byste si vybrat správné, navštivte https://vyboelectric.cz/, kde najdete všechny potřebné informace.