Mikroplasty sú pre ľudstvo neviditeľné nebezpečenstvo

Posted by

Za posledných pár rokov došlo k obrovskému znečisteniu životného prostredia práve plastami. Už takmer každý predmet v domácnosti, práci či v akejkoľvek inej oblasti má aj svoj plastový variant, ktorý je síce lacnejší a oveľa rýchlejšie vyprodukovaný, no ľudstvo akosi zabudlo, že práve plastový odpad sa extrémne pomaly rozkladá, pričom hovoríme o desiatkach až stovkách rokov. Odborníci už bijú na poplach a už aj bežný človek iste vidí, že žijeme v rýchlej spotrebnej dobe, ktorá doposiaľ preferovala práve plasty a plastové výrobky. V našom prostredí sa však nenachádzajú len viditeľné kusy plastového odpadu ale oveľa horšie a nebezpečnejšie pre naše zdravie sú práve mikroplasty.

Čo sú tu mikroplasty?

Mikroplasty v oceánoch
Znečistenie prírody s mikroplastmi

Mikroplasty sú maličké kúsky plastu, ktorých veľkosť je menšia ako 5 mm. Práve kvôli ich minimálnej veľkosti však dokážu preniknúť takmer všade. Mikroplasty sa tvoria rozpadom väčších plastových kusov ako sú napríklad plastové fľaše, pneumatiky, plastové nádoby ale nachádzajú sa aj v kozmetických prípravkoch napríklad vo forme pílingov. Naše oblečenie je väčšinou syntetické a praním takéhoto oblečenia sa do vody uvoľňujú malé čiastočky – mikroplasty. Mikroplasty produkujeme vlastne všetci bežným používaním plastových predmetov, no k uvoľňovaniu mikroplastov dochádza aj pri opotrebovávaní pneumatík. Pneumatiky sa vyrábajú zo syntetického kaučuku, ktorý sám o sebe je karcinogénom a odhadom jedna osoba vyprodukuje za rok až 1 kg mikroplastov z pneumatík, čo je obrovské číslo. Mikroplasty sa vo veľkom množstve nachádzajú aj v akrylových farbách, ktoré sa svojím rozkladom významne podieľajú na tvorbe mikroplastov. Väčšina všetkých mikroplastov sa postupne dostáva do vody a to nielen odpadovej ale aj pitnej. Oceány sú extrémne znečistené práve týmito čiastočkami a kolobehom potravinového reťazca ich v konečnom dôsledku konzumujeme práve my, ľudia.

Mikroplasty sú pre človeka nebezpečné

Vedci odhadujú, že v oceánoch sa nachádza okolo 50 biliónov mikročastíc, no nachádzajú sa aj vo vzduchu, v pôde a v pitnej vode. Dostávajú sa tak do krvného obehu človeka, ukladajú sa v orgánoch, ohrozujú náš endokrinný systém. Rokmi sa tieto problémy na seba nabaľujú a spôsobujú mnohé ochorenia. Riešenie však existuje a to je významné obmedzenie produkcie a používanie plastov a plastových výrobkov, viac sa orientovať na prírodné materiály a to najmä čo sa týka oblečenia. Ak chceme pre ďalšie generácie našu planétu zachovať aspoň v stave, v akom je teraz, je najvyšší čas zobudiť sa. Viac sa o tejto téme môžete dozvedieť na stránke https://upcycle.sk/