Objednávkový reštauračný systém cez smartphone

Posted by

Sféra stravovania v súčasnosti na Slovensku zažíva boom, a pokiaľ pred niekoľkými rokmi ľudia chodili do reštaurácie výlučne na obedové menu a čakali kopcom naložený tanier, tak dnes idú skôr po kvalitu a neraz hľadajú v jedle i zážitok. Návštevnosť stravovacích zariadení teda vo všeobecnosti stúpa, v dôsledku čoho je na personál vyvíjaný oveľa vyšší tlak a sú kladené i vyššie nároky. Zamestnávatelia to samozrejme vedia a je nutné povedať, že sa zamestnancom túto situáciu aj štandardne snažia uľahčiť. Jedným z takýchto pomocníkov je aj objednávkový reštauračný systém, a keďže IT sféra sa nemalou mierou podpísala aj pod oblasť gastronómie, tak dnes už môžeme hovoriť o veľmi sofistikovanomreštauračnom systéme, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každej dobre reštaurácie.  

Objednávkový reštauračný systém posunie gastronómiu do vyššej sféry 

Reštauračný systém na objednávky
S reštauračným systémom bude vaša prevádzka efektívnejšia

Áno, presne tak a dnes už k tomu môže dopomôcť i smartphone samotného čašníka. Niektoré systémy totižto nevyžadujú žiadnu inštaláciu dodatočných zariadení a čašník môže byť doňho pripojený prostredníctvom súkromného telefónu. V prípade, že má zamestnanec dostatok predplatených dát, tak dokonca nie je nutné ani budovanie WiFi siete. Vďaka takémuto riešeniu reštauračného systému nebudete nikdy pozadu, a keďže služba je poskytovaná cez internet, tak vždy vlastníte tú aktuálnu verziu. Takýto reštauračný systém si môžeme predstaviť ako internetovú aplikáciu, do ktorej sa každý čašník či iný zamestnanec prevádzky prihlasuje vlastnými prihlasovacími údajmi a má tak dokonalý prehľad o jednotlivých objednávkach zo strany hostí. Manažér prevádzky či vedúci zmeny sa vie do aplikácie prihlásiť prostredníctvom tabletu či PC a vykonať tak pravidelnú kontrolu. Navyše je možné odskúšať celý systém v demo verzii. Aký je efekt takého reštauračného systému pre firmu? Rozhodne má celý systém vplyv na zvýšenie obratu, keďže je vybavovanie objednávok rýchlejšie a prehľadnejšie. Vďaka úspore času budú mať čašníci viac času napríklad na komunikáciu s hosťami. Toto má následne vplyv na vyššiu spokojnosť medzi hosťami a tí sa budú radšej a opakovane vracať. Pokiaľ budú spokojní, určite sa s touto skúsenosťou radi podelia i so svojimi známymi a vytvára sa dokonalý priestor pre získavanie nových zákazníkov. Môžeme teda s kľudom povedať, že objednávkový reštauračný systém prostredníctvom smartphonu predstavuje širokú paletu výhod pre všetky zainteresované strany. Viac informácií získate na internetovej stránke http://www.ikelp.sk/blog.