Vypracovanie GDPR dokumentácie – ako na to?

Posted by

GDPR – slovíčko, s ktorým sa stretávame pomerne často. Z toho dôvodu by sme mu mali venovať trošku pozornosti a pokúsiť sa zistiť, čo vlastne znamená. Možno ho preložiť aj tak, že sa jedná o nariadenie, ktoré sa zameriava na ochranu osobných údajov tak jednodlivcov, ako aj rozličných spoločností. A práve na strane spoločností stojí potreba, za ktorou sa skrýva správne vypracovanie GDPR dokumentácie. Prinášame vám odporúčania, ako GDPR vypracovať čo najlepšie, vďaka čomu sa vyhnete prípadným problémom do budúcna!

Osobné údaje a vypracovanie GDPR dokumentácie

Vypracovanie GDPR dokumentácie za pár dní
Údaje v GDPR dokumentácii

Pod slovným spojením osobné údaje si aicky predstavíme meno, priezvisko a adresu konkrétneho jednotlivca. Toto nariadenie však nepojednáva len s týmito údajmi. Zameriava sa napríklad aj na informácie, ktoré vypovedajú o zdravotnom stave, pohlaví, rodnom čísle, idenditikačnými údajmi (napríklad krvná skupina, politické vierovyznanie či orientácia) jednolivcov. Okrem toho je spojené aj zo zákazom reprodukcie fotorgafií alebo videí, ktoré identitu odhaľujú priamo. Spracúvať osobné údaje podľa tohto nariadenia možné, je však absolútne vylúčené, aby boli údaje zhromažďované na jednom mieste, verejne dostupné, analyzované či dokonca poskytované iným osobám! Vypracovanie GDPR dokumentácie je teda určené práve pre tých, ktorý prichádzajú do styku so spracovaním objednávok od jednolitvých zákazníkov, oddelenia ľudských zdrojov (ktoré sa zameriavajú napríklad spracúvanie údajov zo životopisu), majú vo svojich objektoch nainštalované kamery, organizujú napríklad spotrebiteľské súťaže, vedú jednoduché alebo podvojné účtovníctvo či fungujú na pravidelnom zasielaní informácií smerom ku zákazníkom.

Ako pristupovať k vypracovaiu GDPR dokumentácie?

V prípade GDPR je potrebné dodržiavať viaceré zásady. Je potrebné myslieť tiež na to, že pri porušení tohto nariadenia je možné uložiť sankciu, ktoré sa pohybujú v relatívne vysokých čiastkach. Z toho dôvodu je najlepšie osobné údaje spracúvať len v prípade, ak si to situácia nevyžaduje inak. Súčasne sa odporúča spracúvať výhradne tie údaje, ktoré sú potrebné. So spracovaním údajov by mal jednotlivec výslovne súhlasiť – ak nastane skutočnosť opačná, môže dôjsť k uloženiu sankcie. Okrem toho je tiež dobré vyhnúť sa dlhodobému spracovaniu údajov – údaje vždy uchovávajte len na určitú dobu. Ak sa chcete vyhnúť všetkým problémom, ktoré sa s týmto nariadením spájajú, nenechajte si újsť kvalitné vypracovanie GDPR dokumentácie! Mať túto dokumentáciu vypracovanú správne a tak, aby v nej bolo obsiahnuté všetko potrebné pomôže v mnohých situáciách vyhnúť sa problémom. Ak si netrúfate sami, dajte si poradiť od skutočných odborníkov! Navštívte stránku https://gdpr-data.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie.