Využitie solárnych panelov v novostavbe

Posted by

Kedysi ľudia využívali pri vykurovaní domácnosti oheň a drevo. Práve drevo predstavuje podnet, vďaka ktorému sa začali energetické zdroje na našej planéte využívať. Aj keď je obľúbené využívať energetické zdroje, akými sú napríklad veterná energia alebo biomasa, najpoužívanejšou, a zároveň veľmi obľúbenou je slnečná energia. Vďaka slnečnej energii začala stúpať spotreba energie na svete. Najčastejšie sa slnečná, inak nazývaná aj solárna energia využíva cez solarne panely. Solárne panely predstavujú zariadenia, ktoré sa v domácnosti rozhodne nestratia!

Sú solárne panely vhodné iba do novostavby?

Solarne panely nie sú iba na novostavby
Výkonnosť solárnych panelov

Pred návrhom samotného projektu a rozhodnutím o tom, že solárne panely budú súčasťou domácnosti stojí otázka, do akého objektu sa bude vlastne zariadenie inštalovať. Odborníci sa zhodujú v tom, že najlepšie je solárny systém nainštalovať do novostavby. Jedným z dôvodov je aj to, že pri samotnom návrhu technického vybavenia stavby je oveľa jednoduchšie tieto zariadenia zakomponovať. Už od začiatku je možné výstavbu prispôsobovať na ich inštaláciu. Odborníci sa tiež zhodujú v tom, že v porovnaní s novostavbami je v starších jednotkách inštalácia pomerne náročnejšia. Avšak nie úplne nemožná! Najväčší problém spočíva v tom, že vykurovacie zariadenia, ktoré sa používali pár rokov dozadu nemusia byť plne kompatibilné so solárnym systémom. Solárny systém je možné nainštalovať napríklad pri rekonštrukcii samotnej stavby alebo pri výmene starých zariadení, ktoré sa v domácnosti nachádzali či dokonca pri zatepľovaní objektu. Solárne panely však nie sú vhodné do každej lokality. Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktoré majú dostatok slnečnej energie takmer počas celého roka. Na určité územie dopadá slnečných lúčov viac, na iné zase menej. Solárny systém sa vyplatí v miestach, ktoré sú charakteristické dostatkom slnka. V podmienkach Slovenskej republiky je však nevyhnutné skombinovať solárny systém s ďalším doplnkovým zariadením, ktoré sa postará o výrobu teplej úžitkovej vody a tepla. Môže sa jednať napríklad o plynový kotol alebo kotol na tuhé palivo. Solárne kolektory dokážu pokryť až takmer 70% ročnej spotreby teplej úžitkovej vody v domácnosti. 

Výhody solárnych panelov vo vašej domácnosti

Solárne panely vám prinesú široký rad výhod. Jedná sa o ekologické zariadenie, ktoré je síce finančne náročnejšie, návratnosť vynaložených investícii je ale pomerne rýchla. Už po pár rokoch bude systém pracovať vo váš prospech. Ak vás tieto zariadenia zaujímajú, navštívte stránku https://www.viessmann.sk/, kde nájdete všetko potrebné, čo musíte vedieť!